ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Στην σημερινή εποχή ο διάλογος για την δια βίου μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη της απασχόλησης είναι στο επίκεντρο θεωρητικών αναζητήσεων και προβληματισμού φορέων, εκπαιδευτών αλλά και του ευρύτερου κοινού που σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ταλανίζεται από την μάστιγα της ανεργίας.

  Ο όρος κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την έντονη σύνδεση των οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ενηλίκους με την απόκτηση γνώσεων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την εύρεση εργασίας, την επαγγελματική τους εξέλιξη στα πλαίσια των αναγκών της οικονομίας, της περιοχής αλλά και γενικότερα.

   Η Περιφέρεια της Θεσσαλίας με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της περιοχής των ορίων της και κυρίως των ανέργων που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται πληθυσμιακά με δραματικό ρυθμό δημιούργησε το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την έκφραση όλων των υπηρεσιών κατάρτισης και δια βίου μάθησης με κεντρική δομή στην Έδρα της Περιφέρειας στην Λάρισα και ισότιμα παραρτήματα στο Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

  Πιστεύουμε ότι η λειτουργία μίας τέτοιας δομής κατάρτισης και δια βίου μάθησης με σύγχρονους όρους λειτουργίας αποκομμένους από τις αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες του παρελθόντος θα επιταχύνει την ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Θεσσαλίας και ειδικά των ανέργων και των μελών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων που όσο ποτέ άλλοτε έχουν την ανάγκη της στήριξης στις δύσκολες σημερινές συγκυρίες.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ